Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ανώγεια, Κρητη
  • Πρόεδρος: Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
  • Αντιπρόεδρος: Ζαχαρίας Σαλούστρος-Λαγός
  • Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καράτζης
  • Ταμίας: Βασίλειος Κονιός Αναπληρωτής
  •  Γραμματέας: Ριρίκα Σκουλά
  • Έφορος: Γιάννης Σπιθούρης
  • Κοσμήτορας: Γιάννης Μανουράς