Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

undefined Το νέο μας φύλλο "336"

Επί πέντε, ήδη, δεκαετίες "Η Φωνή των Ανωγείων", η εφημερίδα των Ανωγειανών της Αθήνας, αποτελεί ισχυρό, μεταξύ τους συνδετικό κρίκο, όπως και σημείο αναφοράς των φίλων των Ανωγείων, όπου γης.

Ειδήσεις τοπικού ενδιαφέροντος, επιφυλλίδες, κείμενα ιστορικού, πολιτισμικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, που άπτονται των Ανωγείων και των δράσεων και δραστηριοτήτων των Ανωγειανών, φτάνουν στα χέρια των πολυάριθμων συνδρομητών της εφημερίδας κάθε τρεις μήνες, με απώτερο στόχο ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας να διατηρεί άρρηκτο το δεσμό των Ανωγειανών, με τη συνδρομή της ιστορικής του εφημερίδας.

Η προσπάθεια αυτή διευκολύνεται, κατά τη γνώμη μας, μέσω της ανάρτησης της εφημερίδας μας στο διαδίκτυο και ευχόμαστε το νέο μας αυτό εγχείρημα για τη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας με διαδικτυακή διεύθυνση   www.ifonitonanogion.gr   να ανταποκριθεί στην αισθητική και στις προσδοκίες όλων σας για έγκυρη και σωστή ενημέρωση. 

Ευχαριστούμε όλους σας, προσδοκώντας, ότι θα σας έχουμε αρωγούς στην προσπάθεια αυτή.

Το Δ.Σ.

Adobe Reader

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή προβολή του φύλλου είναι να έχετε εγκατεστημένη την τελευταία έκδοση του Adobe Reader…

Αν δεν την έχετε πατήστε εδώ